Parodos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai - 50 metų“ atidarymas


Kviečiame į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parodą, skirtą sovietų priespaudos laikotarpiu pradėto leisti pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečiui.

Parodos atidarymas įvyks rugsėjo 2 d. 15 val. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus „Saulėračio“ galerijoje (Vytauto g. 29).

Parodą pristatys Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė.

Parodą sudaro dvylika stendų, kuriuose atskleistos šešios temos: „Ištakos“, „Turinys“, „Leidyba  ir platinimas“, „Kelias į Vakarus“, „Sekimas ir represijos“, „Vakarų žiniasklaidoje ir politikoje“. Parodoje atskleistos temos pasakoja apie Kronikos leidybos gimimą, pasiaukojantį kunigų, vienuolių ir pasauliečių darbą, slaptą leidinio kelią į Vakarus, sklaidą Vakarų žiniasklaidoje ir vaidmenį kovoje už tikinčiųjų ir žmogaus teisių suvaržymus Sovietų Sąjungoje, KGB bandymus susidoroti su pogrindinio leidinio leidėjais ir platintojais. Temoms atskleisti naudotos nuotraukos, raštija, sovietų represinių struktūrų tarnybų dokumentai, originalių daiktų skaitmeniniai vaizdai. Vizualiniam parodos dizainui skurti naudoti užsienyje perleistų Kronikų iliustraciniai piešiniai. Paroda parengta lietuvių ir anglų kalbomis.

Paroda veiks iki rugsėjo 10 d., o nuo rugsėjo 11 d. iki spalio 15 d. bus perkelta į Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų, Vytauto g. 29, Marijampolė.

Renginį organizuoja Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus padalinys Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus.