Blažiejus Krivickas 1908-1988

Leidinyje supažindinama su liaudies menininko, primityvisto Blažiejaus Krivicko kūryba. Jo kūrybinis palikimas gausus ir įvairus: peizažai, 
portretai, natiurmortai. Kūryba priskiriama primityvizmo krypčiai, dominuoja aliejinės tapybos darbai.
Iš muziejuje saugomų185 darbų, leidinyje pristatoma tik nedidelė jų dalis, kurie atskleidžia būdingus menininko kūrybos bruožus.

Sudarytoja: Danutė Katkuvienė (2003).

Leidinio tiražas išparduotas.

31-f19b08df4700e836f6cb1eb59cea13d3.jpg