Apie mus

Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus įsikūręs kultūros paveldo objekte – XIX a. statytame mediniame name, kuriame 1904–1914 m. gyveno Lietuvos Respublikos Prezidentas K. Grinius su šeima.

Muziejus siekia visuomenei pristatyti ne tik „Grinių namus“, jų istoriją, bet ir Lietuvos Prezidento K. Griniaus gyvenimą ir veiklą.

Daktaras Kazys Grinius buvo knygnešys, varpininkas, V. Kudirkos bendražygis, Lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio dalyvis, vienas valstybės kūrėjų, Ministras Pirmininkas, vėliau – Lietuvos Respublikos Prezidentas. Dr. K. Griniaus gyvenamuoju laikotarpiu namai buvo tapę Užnemunės kultūrinės – politinės veiklos centru: per jį plito nacionalinė tautos atgimimo savimonė, draudžiama spauda, demokratinės nuostatos, kalba, kultūra.

8310169-b40e30e38aecad9dd41cd5b0b74b8e94.JPG
1a-c499a811c50a2f3914e7c481da4fe258.jpg

Muziejaus istorija

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus įsteigtas Marijampolės apskrities viršininko įsakymu 1998 m. sausio 2 d. Tačiau muziejaus atidarymas įvyko pora savaičių anksčiau – 1997 m. gruodžio 16 d., minint 131-ąsias dr. K. Griniaus gimimo metines.

1998–2010 m. muziejus buvo Marijampolės apskrities viršininko administracijai pavaldi biudžetinė įstaiga. Tuo metu muziejuje veikusi pagrindinė ekspozicija buvo išdėstyta trijuose kambariuose. Muziejus taip pat rengė parodas, pradėta vykdyti edukacinė veikla.

Nuo 2010 m. liepos mėnesio muziejus perėjo Marijampolės savivaldybės administracijos žinion, o nuo 2020 m. tapo Marijampolės krašto ir Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejaus padaliniu. Per šį laikotarpį buvo dalinai atnaujinta ir išplėsta ekspozicinė erdvė.