Ekspozicijos

Šiandieną lankytojai gali apžiūrėti dvi pagrindines ekspozicijas „Ginkluotas partizanų pasipriešinimas sovietų okupacijai 1945–1952 m.“ ir „Tremtys, kalėjimai, lageriai“.

Nors Pietų Lietuvoje partizanų organizavimas vyko ypač sunkiomis pafrontės sąlygomis, 1945 m. rugpjūčio 15 d. Marijampolės apskrities Skardupių kaime buvo įkurta Tauro partizanų apygarda, veikusi Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Lazdijų, Alytaus ir Seinų apskrityse. Apie tai liudija ekspozicijoje „Ginkluotas partizanų pasipriešinimas sovietų okupacijai 1945–1952 m.“ rodomi  Tauro apygardos štabo steigiamojo posėdžio protokolai bei atskleidžiama intriguojanti dokumentų išsaugojimo istorija.

Įvairiu metu apygardoje veikė dešimt rinktinių, iš kurių nuolatos  – Vytauto, Geležinio Vilko bei Žalgirio. Čia galime pamatyti laisvės kovotojų organizuotos veiklos įrodymą – Tauro partizanų apygardos spaudus: apygardos vado pareigybės ir dedamą ant apygardos partizanų dokumentų. Į mus žvelgia pirmųjų partizanų vadų bei  laisvės kovotojų nuotraukos.

DSC06819-5336c12478ba950811dd9d056405dd0f.jpg
DSC06832-96aaa1febe6b3ec18d951300e24be4af.jpg

Ekspozicijoje pateikiama neišvengiama struktūros ir vadovybės kaita (antrosios  sovietų  okupacijos metu Tauro apygardoje žuvo apie keturi tūkstančiai partizanų), rinktinių veikimo teritorijų kitimas, atskleidžiami Suvalkijos partizanų kovos tikslai. Lankytojas gali pamatyti asmeninius laisvės kovotojų daiktus, uniformas, ginklus, dokumentus, leidinius, atsiminimus, bei žuvusių partizanų įkapes, rastas jų žūties ar užkasimo vietose. 

Ekspozicijoje pamatysite kaip atrodė NKVD tardytojo kabineto fragmentas, kalėjimo kamera. Čia be kitų eksponatų rodoma TSRS Valstybės saugumo komiteto slaptiems kurjerių paketams, banderolėms, pašto siuntų maišams žymėti naudotos medinės lentelės bei prietaisas laiškų cenzūravimui (slaptai atklijuoti ir užklijuoti vokus) bei kiti artefaktai.

Trėmimai – viena skaudžiausių lietuvių tautos patirčių atskleidžiama ekspozicijoje „Tremtys, kalėjimai, lageriai“. 1941–1953 m. lietuviai į Rusijos gilumą buvo tremiami 34 kartus. Išliko nemažai dokumentų, liudijančių apie skurdą, badą ir kančias kalint lageriuose ir tremtyje. Iš Marijampolės apskrities buvo išvežta virš 5 tūkstančių gyventojų. Ekspozicijoje rodoma tremtinių buities reikmenys, darbo įrankiai, drabužiai, rankdarbiai, siuviniai, o taip pat laiškai, nuotraukos, tremties vietų žemėlapiai, lagaminai į kuriuos tilpo visi tremtinių „turtai“. Pačią šilčiausią emociją sukelia kryžius ir saulutė nuo Juozo Akelaičio kapo Mazurkoje, Irkutsko srityje. Čia knygnešys buvo ištremtas du kartus.

Kviečiame aplankyti Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų, kad niekada nebūtų užmirštas žygdarbis, vardas, pavardė, slapyvardis tų, kurie žuvo kad šiandien būtume laisvi.