Ekspozicijos

Muziejaus ekspozicijos pristato V. Mykolaičio-Putino gyvenimo ir kūrybos raidą. Pirmoje salėje supažindinama su skirtingomis V. Mykolaičio-Putino veiklos kryptimis, rašytojas pristatomas kaip poetas, dramaturgas, publicistas, mokslininkas ir vertėjas. Eksponuojamos ne tik rašytojo sukurtos knygos, bet ir į užsienio kalbas išversti kūriniai bei kitų autorių atlikti rašytojo gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimo darbai, atsiminimai bei knygos iš asmeninės V. Mykolaičio-Putino bibliotekos.

Bene unikaliausi eksponatai – V. Mykolaičio-Putino laiškai, rašyti tuometinės J. Jablonskio vidurinės mokyklos mokytojui J. Kvederaičiui, dukterėčioms O. Mykolaitytei-Junienei ir K. Mykolaitytei-Štrimaitienei, atvirlaiškis, siųstas B. Granskui, V. Mykolaičio-Putino fotografija su poeto autografu ir įrašu, dovanota dukterėčiai M. Gudaitytei-Žilvienei. Eksponuojami ir dokumentai bei vokai su V. Mykolaičio-Putino autografais, A. Baltakio eilėraštis „Žemė ir dangus“, skirtas rašytojui.

Pirmoje ekspozicijos salėje taip pat galima pamatyti ir autentiškus, rašytojo giminaičiams priklausiusius daiktus: motinos kraičio skrynią, jos austus rankšluostį ir juostą, tėvų maldaknyges, pipirų malimo mašinėlę, V. Mykolaičio-Putino motinai dovanotą skarelę, rašytojo brolio Juozo nubraižytą Pilotiškių kaimo planą.

DSC06838-620f5bf38f34b0cf4067bc8f4f949941.jpg
DSC02077A-4026c897c313e264d9f6e9b38718516d.jpg

Muziejuje galima susipažinti, kaip V.Mykolaičio-Putino kūryba ir asmenybė buvo interpretuojama dailės kūriniuose. Eksponuojami Eglės Valiūtės vitražai „Sakalai“ ir „Varpai“, dailininkų Irenos Katinienės, Broniaus Leonavičiaus, Algirdo Steponavičiaus, Vytauto Valiaus, Aleksandro Kukujevo paveikslai, skulptoriaus Leono Žuklio sukurtas V. Mykolaičio-Putino biustas bei Algirdo Antano Zokaičio bronzinis medalis.

Antroje salėje ekspozicija pristato V. Mykolaičio-Putino akademinį darbą Kauno ir Vilniaus universitetuose, paskutinį jo gyvenimo laikotarpį, akcentuojama svarbiausios jo gyvenime vietos, atminimo įamžinimas. Rašytojas pristatomas kaip prozininkas: eksponuojami romanų „Sukilėliai“, „Krizė“ ir „Altorių šešėly“ skirtingi leidimai. Galima pamatyti romano „Altorių šešėly“ pirmąjį leidimą bei jo vertimus į lenkų ir rusų kalbas.

Kviečiame susipažinti su V. Mykolaičio-Putino muziejaus ekspozicijomis. Visi, apsilankę muziejuje, galės pajusti didžiąją kūrėjo Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo dramą, kuri vedė į išlaisvėjimą, savo gyvenimo kelio radimą. V. Mykolaičio-Putino kūryba yra artima kiekvienam – mąstančiam,  skaitančiam, bandančiam atspėti žmogaus gyvenimo mįslę, besiblaškančiam tarp gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos, viršūnių ir gelmių, turinčiam priimti svarbius sprendimus. Visa tai atsispindi ne tik V. Mykolaičio-Putino kūryboje, bet ir gyvenime. Kviečiame tai patirti V. Mykolaičio-Putino muziejuje Marijampolėje.