Marijampolės savivaldybės finansuojami projektai
2023 m.
 • „Paroda Į didelį ir aukštą kelią“. Gautas finansavimas – 1200 Eur.
 • „Istoriko Rimvydo Urbanavičiaus knyga“. Gautas finansavimas – 4500 Eur.
 • „V. Mykolaičio-Putino kūrybos teatrinės interpretacijos“. Gautas 2000 Eur finansavimas.
 • „Kilnojama paroda ir renginys Partizanų ltn. Kazimierui Pypliui-Mažyčiui – 100“. Gautas finansavimas – 1600 Eur.
 • „Kilnojama paroda ir renginys, skirta Tremtinių ir politinių kalinių metams“. Gautas finansavimas – 2800 Eur.
 • „Parodos Pieno lašo draugija rengimas“. Gautas 1000 Eur finansavimas.
 • „Lauko parodos Vytauto Didžiojo parke atnaujinimas“. Gautas finansavimas – 900 Eur.
 • „Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas“. Gautas 4300 Eur finansavimas.

2022 m.
 • „Katalogas Suvalkietiškos prijuostės (pakartotinis leidimas)“
 • „Foto kompozicijų paroda Vinco Dovinės ainiai“ 
 • „Sūduvos krašto susigrąžinimo 600 m. sukakčiai paminėti tarptautinė paroda Sūduvių Eldoradas
 • „Ekspozicijos Antrasis pasaulinis karas naujinimo darbai“ 
 • „Irenos Rutkauskaitės lipdymo konkursas Mano kraštas – Sūduva
 • „Paroda Sūduva archyvuose J. Basanavičiaus aikštėje“
 • „Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas“ 
 • „Bulotų namų ekspozicijos papildymas interaktyviu turiniu“
 • „Arbatėlės pas Bulotas“