Apie mus

Marijampolės krašto muziejus (Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus) – vienas seniausių muziejų Suvalkijoje, įkurtas 1933 m. Muziejus veikia jaukiame XIX a. pab. neoklasicizmo pastatų komplekse Vytauto gatvėje.

Muziejuje saugoma apie 40 tūkst. buities ir etnografijos, dailės ir meno, raštijos, fotografijos, numizmatikos ir archeologijos eksponatų, atskleidžiančių suvalkiečių papročius, gyvenimo būdą, menančių Marijampolės krašto ir miesto raidos istoriją, partizaninio judėjimo bei tremties laikotarpio įvykius.

Muziejus turi tris padalinius: Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų, Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų ir Vinco Mykolaičio-Putino memorialinį muziejų.

DSC01162-decda7efcbd9f01be20067a091e55e42.JPG
muz-0d2d7540bde39283b4100019cec0f8bc.jpg

Muziejaus istorija

Apie 1928-1929 m. keletas pažangių Marijampolės ūkininkų pradėjo kalbėti apie tai, kad Marijampolėje reikia steigti muziejų ir kaupti jame liaudies meno eksponatus. Muziejus, tuomet vadinęsis „Sodžiaus“ vardu, buvo atidarytas 1933 m. rudenį Vaičaičio gatvėje. Pirmasis muziejaus direktorius buvo agronomas K. Bajorinas.

Manoma, kad muziejaus pagrindą sudarė šviesuolio, tautosakos rinkėjo ir tyrėjo Vinco Šlekio surinkti eksponatai. Muziejinės vertybės buvo renkamos ir pasitelkus į pagalbą mokinius. Iki karo muziejuje buvo sukaupta apie 1000 eksponatų.

Muziejus keletą kartų buvo kilnojamas iš vieno pastato į kitą. Didėjant eksponatų skaičiui, 1938 m. muziejus perkeliamas į aplūžusį pastatą prie apskrities savivaldybės Kęstučio gatvėje. Karo metais muziejus labai nenukentėjo, nes nei vokiečiai, nei rusai ko gero nepagalvojo, kad tokiame neišvaizdžiame pastate gali būti įsikūręs muziejus. 1948 m. „Sodžiaus“ muziejus perorganizuotas į kraštotyros muziejų ir netrukus perkeltas į patalpas Laisvės gatvėje.

Į dabartines patalpas Vytauto gatvėje muziejus persikėlė 1964 m. Nuo 1965 m. iki 1983 m. muziejui vadovavo Aldona Urmanavičienė. Pradėta bendradarbiauti su tuometinių mokyklų kraštotyrininkais, kurie ženkliai papildė muziejaus fondus.

1991 m. pabaigoje muziejaus pastatas stipriai nukentėjo nuo gaisro: nudegė stogas, apdegė ir buvo sulietos vandeniu administracinės patalpos. 1991 – 2005 m. vyko viso muziejaus pastato renovacijos ir pertvarkymo darbai, atkurti senieji pastato išorės ir vidaus puošybos elementai. Nuo 1998 metų muziejui vadovauja direktorius Antanas Pileckas. Nuo 2000 m. pradėti muziejaus ekspozicijų atnaujinimo darbai: 2001 m. atidaryta ekspozicija  „Tautos dvasia“, 2008 m. – „Miestas prie Šešupės“, 2015 m. – „Buitis ir būtis“.

2020 m. Marijampolės kraštotyros muziejus pervadintas į Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejų.