Ekspozycje

W Muzeum Krajoznawczym i Prezydenta Kazysa Griniusa w Mariampolu można obejrzeć ekspozycje „Miasto nad Szeszupą“ i „Duch Narodu“.

Każdy zainteresowany historią miasta od czasów jego założenia aż do odzyskania przez Litwę niepodległości, planami miejskimi z różnych okresów oraz tym, jak miasto zmieniało swoje nazwy, symbol graficzny, powinny uważniej przyjrzeć się wystawie „Miasto nad Szeszupą“. Pierwsza część ekspozycji opowiada o genezie miasta Mariampol, którego historia powiązana jest z istniejącą tu niegdyś wsią Stara Buda oraz o wpływie hrabiego Marka Antonijusa Butlera, starosty powiatowego w Prenach, na powstanie miasta.

W dalszej części ekspozycji zwiedzający mogą zapoznać się z życiem codziennym i rozwojem miasta pod koniec XIX i na początku XX w., z najważniejszymi instytucjami, szkołami, drukarniami i fabrykami działającymi w tym okresie. Na szczególną uwagę zasługuje skarb znaleziony na ulicy Kęstučio w Mariampolu w 1980 roku. Pozostała część wystawy „Miasto nad Szeszupą“ poświęcona jest historii Mariampola w trakcie II wojny światowej oraz rozwojowi miasta w czasach sowieckich.

miesto_ekspozicija_1-bcd7c24e94dd8e6460fb7d229e01bf2b.jpg
urnos-ce76a459a28c6b6a59656cd7b27a88e1.JPG

Wystawa „Duch Narodu“ zaprasza na bliższe poznanie prehistorii, dziedzictwa duchowego i etnograficznego Suwalszczyzny (Suduwy). Wystawa składa się z trzech części: „Prehistoria Suduwy“, „Chrześcijaństwo“ oraz „Byt i istnienie w XX w.“.

W pierwszej części będziemy mogli przyjrzeć się kolekcji eksponatów archeologicznych, m.in. zobaczymy szkielet człowieka ze wsi Turlojiškės sprzed 3000 lat, urnę grobową znalezioną na grobowcu we wsi Stanajcie (rej. wyłkowyski), koszule datowane na XII-XIV w., krzemienne i kamienne siekiery. W kolejnej części można zobaczyć kolekcję drewnianych figurek świętych z końca XIX i początku XX w., poznać starożytną literaturę o tematyce religijnej, modlitewniki i inne akcesoria religijne. Wystawa „Byt i istnienie w XX w.“ zachęca do tego, by porównać jak żyli i jak zmieniał się byt ludzi żyjących w międzywojniu i w czasach sowieckich pod koniec XIX w. Poznamy też tradycyjne rzemiosła i przedsiębiorstwa początku XIX w.