Forma połączenia: sztuka i literatura 2021-2022

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego w regionie poprzez ujawnienie dziedzictwa kulturowego dwóch miast przygranicznych (Mariampolu i Suwałk) w w kontekście pierwszej połowy XX wieku.

Aby osiągnąć ten cel, dom prawników Andriusa i Aleksandrasa Bulotów zostanie dostosowany do potrzeb turystycznych – dla zwiedzających zainstalowane zostaną interaktywne ekspozycje z audioprzewodnikami; stworzona wirtualna wycieczka po muzeum w języku litewskim, angielskim i polskim; wyposażone miejsca obsługi zwiedzających, miejsca pracy pracowników. Na poddaszu domu przewidziano miejsce na edukację i konferencje oraz stworzono bazę materialną do prowadzenia konferencji i zajęć edukacyjnych.

Stworzone zostaną również warunki dla osób niepełnosprawnych, które pomogą się dostać do pomieszczeń na poddaszu – winda zostanie zainstalowana na podwórzu domu, zorganizowany dostęp i zainstalowane rampy na poddaszu. W ramach projektu odbędą się następne wydarzenia kulturalne: konferencje, wykłady, programy edukacyjne, wystawa Suwalskiego muzeum w galerii „Saulėračio” należącej do Muzeum regionu mariampolskiego i Prezydenta Kazisa Griniusa; trasa turystyczna zostanie przygotowana i inne działalności zostaną zorganizowane, powstanie również strona internetowa muzeum.

Całkowity budżet projektu wynosi 473 030,97 euro, z czego 85 proc. to są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Interreg V-A litewsko-polski program współpracy transgranicznej), udział partnerów projektu wynosi 15 proc.

Udział środków projektu należących do administracji gminy Mariampola wynosi 17 153,16 euro, z czego wsparcie EFRR wynosi 14 580,18 euro.

intereg_pav-d4dc2899af7b1351bfb7775182451dd6.jpg