Ekspozycje

Ekspozycja muzealna mieści się w domu, w którym Prezydent Republiki Litewskiej K. Grinius mieszkał wraz z rodziną

Pierwsza część wystawy przedstawia działalność kulturalną Kazysa i Joany Griniai w latach 1904-1914. W tym okresie Dom rodziny Griniai stał się centrum działalności kulturalnej i politycznej Zaniemna. Odbywały się w nim publiczne zgromadzenia i posiedzenia, próby chóru i do spektakli, powstało stowarzyszenie „Światło“, którego celem było zakładanie szkół, księgarni i bibliotek, organizowanie kursów pedagogicznych i wieczorowych, kolportaż litewskich wydawnictw, wsparcie młodzieży w nauce. Pierwsza biblioteka stowarzyszenia „Światło“ powstała właśnie w domu rodziny Griniai. Dzięki Kazysowi i Joanie Griniai 28 maja 1905 r. w naszym regionie odbył się cieszący się wielkim zainteresowaniem pierwszy publiczny wieczór, podczas którego wystawiono spektakl „Ameryka w łaźni“ autorstwa Keturakisa, a chór odśpiewał (podobno po raz pierwszy) „Pieśń narodową“  V. Kudirki, która później stała się hymnem narodowym Republiki Litewskiej.

1a-c499a811c50a2f3914e7c481da4fe258.jpg
GRINIAUS-b4c1ee3bb36009a9e7aff5d421c44df0.jpg


Druga część ekspozycji poświęcona jest działalności politycznej dr K. Griniusa w latach 1920-1926, a w szczególności jego najważniejszym dokonaniom na stanowisku Premiera, Posła na Sejm i Prezydenta Republiki Litewskiej.W dawnym pokoju dziecięcym prezentowana jest rodzina dr K.Griniusa: syn Kazys – pułkownik Sztabu Generalnego Litwy, Liūtas – aktywny działacz na rzecz litewskiej kultury w USA, towarzysz prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, córka Grażyna, która zginęła tragicznie w 1918 roku. w Kisłowodzku oraz jego druga żona Krystyna.

W części wystawy „Druga wojna światowa i emigracja“ zwiedzający poznają fakty biograficzne dr K.Griniusa z okresu II wojny światowej i jego działalność powojenną po przeprowadzce na Zachód. W tej części wystawy można również zobaczyć Krzyż Ratowania Ginących, którym w 1993 r. Kazys i Krystyna Griniai pośmiertnie zostali uhonorowani za to, że bez wględu na konsekwencje ukrywali w swoim domu prześladowanego przez nazistów Dmitrijusa Gelperna. 

Jednym z ciekawych tematów wystawy jest praktyka lekarska K. Griniusa. Dowodzą temu różne przedmioty gospodarstwa domowego, fotografie, książki autorstwa K. Griniusa, pamiętniki, czasopisma redagowane przez K.Griniusa i inne eksponaty.

Mieszkając w Mariampolu, rodzina Griniai wynajmowała część pokoi starszym uczniom mariampolskiego gimnazjum. Mieszkał tu także Pranas Dovydaitis, przyszły sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego. W „Pokoju gimnazjalistów“ urządzonym w muzeum można dowiedzieć się, jak wyglądał byt gimnazjalistów początku XX w.
Zapraszamy.