O NAS

Muzeum Pamięci Prezydenta Litwy K. Griniusa mieści się w obiekcie dziedzictwa kulturowego – w drewnianym domu z XIX w., w którym w latach 1904-1914 mieszkał prezydent Republiki Litewskiej K. Grinius wraz z rodziną.

Celem, które stawia przed sobą muzeum jest pokazanie publiczności nie tylko „Domu rodziny Griniai“, jego historii, ale także życia i działalności Prezydenta Litwy K. Griniusa.

Doktor Kazys Grinius był kolporterem książek, dzwonnikiem, towarzyszem V. Kudirki, uczestnikiem Litewskiego Odrodzenia Narodowego, jednym z twórców państwa, premierem, a później prezydentem Republiki Litewskiej. Dom, w którym mieszkał             dr K. Grinius, stał się centrum działalności kulturalnej i politycznej Zaniemna: to tu wzrastała narodowa samoświadomość, rozpowszechniana była zakazana prasa, postawy demokratyczne, język, kultura.

8310169-8787d37cd39bb327e17c3c4673c9616a.JPG
1a-a2f3db7a2c3f78ad8dc7dfbbf0b42fca.jpg

 

Historia Muzeum

Muzeum Pamięci Prezydenta Litwy K. Griniusa zostało założone na polecenie kierownika powiatu mariampolskiego z dnia 2 stycznia 1998 r. Otwarcie muzeum odbyło się jednak kilka tygodni wcześniej – 16 grudnia 1997 roku w 131 rocznicę urodzin dr K. Griniusa.

W latach 1998-2010 muzeum było instytucją budżetową podległą administracji kierownika powiatu mariampolskiego.W tym czasie główną ekspozycję urządzono w trzech salach. W muzeum odbywały się również wystawy, a także zaczęto prowadzić działalność edukacyjną.

Od lipca 2010 roku muzeum przeszło pod zarząd samorządu w Mariampolu, a od 2020 roku stało się oddziałem Muzeum Krajoznawczego w Mariampolu i Muzeum im. Prezydenta Kazysa Griniusa. W tym okresie przestrzeń wystawiennicza została częściowo odnowiona i powiększona.