Ekspozycje

Eksponaty muzealne przedstawiają życie i twórczość V. Mykolaitisa-Putinasa. W pierwszej sali ukazane są różne kierunki działalności V. Mykolaitisa-Putinasa, pisarz jest przedstawiony jako poeta, dramaturg, publicysta, naukowiec i tłumacz. Prezentowane są nie tylko książki jego autorstwa, ale także dzieła przetłumaczone na języki obce oraz prace badawcze innych autorów na temat życia i twórczości pisarza, pamiętniki i książki z osobistej biblioteki V. Mykolaitisa-Putinasa.

Bodajże najbardziej unikatowymi eksponatami są listy V. Mykolaitisa-Putinasa do                J. Kvederaitisa, nauczyciela ówczesnego Liceum im. J. Jablonskisa, do siostrzenic              O. Mykolaitytė- Junienė i K. Mykolaitytė-Štrimaitienė, pocztówka wysłana do                             B. Granskasa, fotografia V. Mykolaitisa-Putinasa z autografem i wpisem podarowana siostrzenicy M.Gudaitytė-Žilvienė. Eksponowane są również dokumenty oraz koperty z autografami  V. Mykolaitisa-Putinasa, wiersz A. Baltakisa pt. „Ziema i niebo” poświęcony pisarzowi.

W pierwszej sali wystawienniczej można też zobaczyć autentyczne przedmioty należące do krewnych pisarza: skrzynię matki, utkany przez nią ręcznik i wstążkę, modlitewniki rodziców, młynek do pieprzu, chustę podarowaną matce przez V. Mykolaitisa-Putinasa, plan wsi narysowany przez brata pisarza Juoza.

putino_muziejus3-8df4446ac7391cd5aeeaa1780a5d4b6c.jpg
putino_muziejus1-eb412c8ab4ee83ff3ac28e35351697fd.jpg

W muzeum można dowiedzieć się, jak interpretowano w dziełach sztuki twórczość i osobowość V. Mykolaitisa-Putinasa. Wystawione są witraże Eglė Valiūtė pt. „Sokoły” i „Dzwony”, obrazy artystów Ireny Katinienė, Broniusa Leonavičiusa, Algirdasa Steponavičiusa, Vytautasa Valiusa, Aleksandra Kukujeva, popiersie V. Mykolaitisa-Putinasa autorstwa rzeźbiarza  Leona Žuklisa oraz brązowy medal Algirdasa Antanasa Zokaitisa.

W drugiej sali prezentowana jest praca naukowa V. Mykolaitisa-Putinasa na uniwersytetach w Kownie i Wilnie, ostatni okres jego życia, najważniejsze miejsca w jego życiu. Pisarz przedstawiany jest jako prozaik: prezentowane są różne wydania powieści  pt. „Powstańcy“, „Kryzys“ i „W cieniu ołtarzy“. Można zobaczyć pierwsze wydanie powieści „W cieniu ołtarzy“ i jego tłumaczenie na język polski i rosyjski.

Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorami będącymi w posiadaniu Muzeum im.             V. Mykolaitisa-Putinasa. Każdy, kto odwiedzi muzeum będzie mógł pełniej odczuć dramatyczną drogę życiową twórcy Vincasa Mykolaitisa-Putinasa, która prowadziła do wyzwolenia, odnalezienia własnego miejsca w świecie. Twórczość V. Mykolaitisa-Putinasa jest bliska każdemu człowiekowi, który myśli, czyta, próbuje odgadnąć zagadkę ludzkiego życia, błądzi między dobrem a złem, światłem a ciemnością, szczytami a głębinami i który musi podjąć ważne decyzje. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie nie tylko w twórczości V. Mykolaitisa-Putinasa, ale także w jego życiu. Muzeum im. V. Mykolaitisa-Putinasa pozwoli ci tego wszystkiego doświadczyć.