Apie mus

V. Mykolaičio-Putino muziejus – tai pirmasis muziejus Lietuvoje, skirtas iškiliam lietuvių rašytojui Vincui Mykolaičiui-Putinui, įkurtas 1968 metais, praėjus vieneriems metams po kūrėjo mirties.

Muziejuje išsamiai atskleidžiama rašytojo gyvenimo ir kūrybos raida. Eksponuojamos fotografijos, V. Mykolaičio-Putino parašytos knygos, jų vertimai į užsienio kalbas, leidiniai, kuriuose rašytojas spausdino savo kūrinius bei kuriuos redagavo, kitų mokslininkų atlikti rašytojo kūrybos tyrinėjimai. Galima pamatyti ir giminaičiams bei draugams siųstus laiškus, atvirlaiškius, dokumentus su poeto autografais, rašytojo artimiesiems priklausiusius daiktus.  Taip pat eksponuojami žymių Lietuvos dailininkų kūriniai, interpretuojantys V. Mykolaičio-Putino kūrybą ir asmenybę.

Apsilankę muziejuje, galėsite pajusti didžiąją kūrėjo Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo dramą, kuri vedė į išlaisvėjimą, savo gyvenimo kelio radimą. V. Mykolaičio-Putino kūryba yra artima kiekvienam – mąstančiam, skaitančiam, bandančiam atspėti žmogaus gyvenimo mįslę, besiblaškančiam tarp gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos, viršūnių ir gelmių, turinčiam priimti svarbius sprendimus.

DSC02077A-4026c897c313e264d9f6e9b38718516d.jpg
put_32-b2767a1261b13aa04326feb3cce24d28.jpg

Muziejaus istorija

Muziejus įkurtas 1968 metais, Kapsuko (dabar Marijampolės) vidurinėje mokykloje-internate, kai ugdymo įstaigai buvo suteiktas rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino vardas.

1976 m. ekspozicija buvo išplėsta, muziejus atidarytas atskirame namelyje, kuris buvo sodelyje prie marijonų vienuolyno. Žinomas architektas, profesorius Vytautas Nasvytis paruošė namelio rekonstrukcijos ir ekspozicijos įrengimo projektą, padėjo jį įgyvendinti. 1993 metais muziejus tapo Marijampolės kraštotyros muziejaus padaliniu.

2002 metais, Marijampolės V. Mykolaičio-Putino vidurinę mokyklą-internatą perorganizavus į Marijampolės apskrities vaikų globos namus, muziejus buvo perkeltas į Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos, kurioje rašytojas mokėsi ketverius metus, patalpas. V. Mykolaičio-Putino muziejuje tęsiamos V. Mykolaičio- Putino vidurinės mokyklos-internato mokyklos muziejaus tradicijos: organizuojami konkursai, renginiai, parodos, vykdomos edukacinės programos.