APIE MUS

Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus – vienas pirmųjų tokio pobūdžio muziejų, įkurtų Lietuvoje.

Čia supažindinama su laisvės kovų istorija Sūduvos krašte 1945–1952 m. Daug dėmesio skiriama Lietuvos gyventojų tremčių 1941–1953 m. tyrinėjimams, istorinės medžiagos rinkimui bei sisteminimui.

Ekspozicijose lankytojai gali pamatyti asmeninius laisvės kovotojų daiktus, uniformas, ginklus, dokumentus, leidinius, atsiminimus bei žuvusių partizanų įkapes, rastas jų žūties ar užkasimo vietose. Išliko nemažai dokumentų, buities daiktų, darbo įrankių, rūbų, rankdarbių, liudijančių apie skurdą, badą ir kančias Lietuvos žmonėms kalint lageriuose bei tremtyje, kur jie per minėtą laikotarpį buvo vežami net trisdešimt ketverius kartus.

DSC07657-c63032dca73b9e639f5f24dbeef60d9a.jpg
rrrrr-537bfe5df6f0d9dee7d99ac93ca7af6f.jpg

Muziejaus istorija

Marijampolės politinių kalinių ir tremtinių iniciatyva 1993 m. lapkritį, Vytauto g. 29 duris lankytojams atvėrė skaudžiausių mūsų Tėvynės dienų, tremčių ir pokario ginkluotos kovos atminties muziejus. Jo vadove buvo paskirta partizanų ryšininkė, politinė kalinė ir tremtinė Aldona Sabaitytė-Vilutienė, kurią galima laikyti muziejaus įkūrėja.

Pirmieji muziejaus eksponatai (kryželiai, rožiniai pagaminti iš duonos, mezginiai, rankdarbiai, laiškai ant medžio tošies ir kita) buvo pagaminti Marijampolės kalėjime, Intos ir kituose sovietiniuose lageriuose ar tremtyje. Vos papūtus laisvės vėjams, buvo pradėtos organizuoti žuvusių bei nukankintų laisvės kovų dalyvių užkasimo vietų paieškos bei jų palaikų perlaidojimo ceremonijos, o įkapės buvo perduodamos saugoti muziejui.

Po remonto, 1999 m. įrengtos naujos ekspozicinės erdvės, skirtos Tauro apygardos partizanų kovoms įamžinti bei trėmimus menantiems artefaktams parodyti. Rodomos kryptys: „Tauro partizanų apygardos įkūrimas“; „Tauro partizanų apygardos rinktinių kova“; „Moterys partizanės“, „1941 m. tremtis“; „Pokario tremtys“; „Atgimimas“; „Kova ne vien ginklais“. Jų  išpildytojas dailininkas  Artūras Kaminskas. 

2019–2021 m. buvo vykdomi ekspozicijų atnaujinimo darbai. Dabar lankytojai gali apžiūrėti dvi pagrindines ekspozicijas „Ginkluotas partizanų pasipriešinimas sovietų okupacijai 1945–1952 m.“ bei „Tremtys, kalėjimai, lageriai“, bei pamatyti kaip atrodė NKVD, KGB tardytojo kabineto fragmentas, kalėjimo kamera.