Ekspozicijos

Marijampolės krašto muziejuje (Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus muziejuje) galite išvysti ekspozicijas „Miestas prie Šešupės” ir „Tautos dvasia”.

Tiems, kam įdomu susipažinti su miesto istorija nuo jo įkūrimo iki Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo, miesto vardo kaita, heraldika, skirtingų laikotarpių miesto planais, pravartu atidžiau pasižvalgyti po ekspoziciją „Miestas prie Šešupės“. Pirmoje ekspozicijos dalyje pasakojama Marijampolės miesto įkūrimo istorija, siejama su anksčiau čia buvusiu Staros Būdos kaimu bei Prienų seniūnijos seniūno grafo Marko Antonijaus Butlerio įtaka miesto atsiradimui.

Kitoje ekspozicijos dalyje lankytojai turi galimybę susipažinti su miesto gyvenimu ir plėtra XIX a. pab. – XX a. pr., su čia tuo laikotarpiu veikusiomis svarbiausiomis įstaigomis, mokyklomis, spaustuvėmis, fabrikais. Išskirtinio dėmesio šioje ekspozicijoje vertas čia rodomas 1980 m. Marijampolės miesto Kęstučio gatvėje surastas lobis. Likusioje  ekspozicijos „Miestas prie Šešupės” dalyje pristatome Marijampolės istoriją Antrojo pasaulinio karo metais bei miesto raidą sovietmečiu.

miesto_ekspozicija_1-bcd7c24e94dd8e6460fb7d229e01bf2b.jpg
urnos-ce76a459a28c6b6a59656cd7b27a88e1.JPG

Ekspozicijoje „Tautos dvasia” kviečiame pažinti Suvalkijos (Sūduvos) priešistorę, dvasinį ir etnografinį paveldą. Ekspoziciją sudaro trys dalys: „Sūduvos priešistorė“, „Krikščionybė“ ir „Buitis ir būtis XX. a.“.

Pirmoje dalyje galėsite pažvelgti į archeologinių eksponatų kolekciją, kurioje išvysite 3000 m. amžiaus Turlojiškės žmogaus skeletą, Stanaičių (Vilkaviškio raj.) plokštiniame kapinyne rastas laidojimo urnas, marškinius žieduočius, datuojamus XII-XIV a., titnaginius ir akmeninius kirvukus. Antroje dalyje galėsite apžiūrėti XIX a. pab. – XX a. pr. medinių šventųjų skulptūrėlių rinkinį, patyrinėti senąją religinę literatūrą, maldaknyges ir kitus religinius reikmenis. Ekspozicijoje „Būtis ir buitis XX a.” kviečiame palyginti XIX a. pabaigoje, tarpukariu ir sovietmečiu gyvenusių žmonių gyvensenos ir buities kaitą. Taip pat čia apžvelgiami XIX a. pradžioje dar gyvavę tradiciniai amatai ir verslai.