„Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas“

2023 m. projekto „Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas“ metu buvo restauruota 10 muziejinių vertybių.

Restauruotos:

  • 3 dailės rinkinio muziejinės vertybės: 2 tapybos darbai ir 1 litografija,
  • 1 Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus rinkinio vertybė: partizanų dainų sąsiuvinis,
  • 6 etnografijos ir buities rinkinio vertybės: dr. Vinco Kudirkos spinta, XVIII a. medinės akėčios, XX a. pr. pintinėlė bei 3 Bulotų namų eksponatai – kupranugario vilnos pledas, kuriuo mėgo užsikloti rašytoja Žemaitė, knygos formos dėklas, vadintas sekretu, priklausęs advokatui Andriui Bulotai ir skrybėlių dėklas, priklausęs Donatai Vileišytei.

Restauravimo darbus atliko Lietuvos centrinio valstybės archyvo, LNDM Prano Gudyno restauravimo centro bei Trakų istorijos muziejaus restauratoriai.

Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė.

restauravimas4-b103946aab87190248c12dcfbd8db486.jpg