Mažoji medinė Marijampolės krašto architektūra

Knygoje pateikiama kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių, skulptūrų (paminklų) fotografijos. Nuotraukas lydi pagrindiniai žinomi duomenys apie statinius. 
Knyga duoda vertingos mežiagos tyrinėtojui ir kultūros darbuotojui, mokytojui ir kiekvienam, kuriam brangios kryždirbystės, turtingos liaudies dvasinės ir meninės kultūros bei raiškos sritys, tradicijos. 

Sudarytojai: Danutė Katkuvienė, Romas Linionis (2007).

Leidinio tiražas išparduotas.

32-86d3fcbf6bff409b8fab5b2c4926a250.jpg