„Minčių atspindžiai“

2023 m. balandžio 14 d. Marijampolės krašto muziejaus rūsyje atidaryta Mečislovo Raginsko kūrybos paroda „Minčių atspindžiai“.

Mečislovas RAGINSKAS (1936 – 2001) – liaudies menininkas, medžio drožėjas, tapytojas, ilgus dešimtmečius gyvenęs, dirbęs ir kūręs Marijampolėje. Gyvenimo kelias buvo sunkus ir painus, užaugo vaikų namuose. Dirbo tuometėje Kapsuko maisto pramonės automatų gamykloje. Matyt, įgimti, nors dėl sąlygų laiku neišsiskleidę, gabumai ir šioje įmonėje vyravusi palanki kūrybingiems žmonėms atmosfera paskatino saviraiškai.

Jį traukė medis. Praėjusio amžiaus septintajame, aštuntajame dešimtmetyje Kraštotyros muziejus kiekvieną rudenį sukviesdavo viso rajono liaudies menininkus (garbų tautodailininko vardą turėjo tik vienas kitas) į tradicinę parodą. Šiose parodose dalyvaudavo ir Mečislovas Raginskas su medžio darbais. Jo braižas buvo savitas, kai kuriuose darbuose šmėstelėdavo net modernizmo užuominos... Vėliau darbe susižeidęs akį drožti nebegalėjo ir ėmėsi tapybos – traukė portretai, piešė Lietuvos kunigaikščių portretus.

Neatsitiktinai: visą gyvenimą buvo patriotiškas, džiaugėsi Lietuvoje vykstant pokyčiams. Dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose. Prisiminimuose, kuriuos surinko istorikai, rašo: „Prie bokšto nustebino žmonių gausa. Kažkoks anksčiau man nepatirtas jausmas – tai buvo didžioji tautos šventė. Mane labai paveikė vietinių žmonių gerumas, jų rūpestis atvažiavusiais. Į vakarą ištuštėjo, išsiskirstė, liko jaunimėlis. Apėjau laužus, kurie šildė ir ramino, išgėriau arbatos, pasiūlė sultinio. Nežinau kiek buvo valandų, kai pranešė – „tankai“. Vairuotojai pradėjo varinėti užtvarai paruoštas mašinas, sujudo lengvieji automobiliai. O tolumoje jau girdėjosi ūžimas – gąsdinantis ir nežinomas. Pasirodė žiburiai. Daug žiburių. Mano nusistebėjimui žmonės metėsi prieš tankus...“

Medžio drožėjų Marijampolėje ir regione visada buvo ir yra. Mečislovo Raginsko darbai (jau palikimas) prisideda prie šio liaudies meno žanro įvairovės.

Nijolės Linionienės tekstas.
Antano Gudelevičiaus fotografijos.
336899210_195982516522479_7486806742498215514_n-251727b3a43f9925915397cfcd0b3eb6.jpg