„Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas“

2022 m. įgyvendinome projektą „Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas“, kurio metu restauruoti 27 eksponatai.

Didžioji dalis eksponatų (net 22 vnt.) – archeologijos rinkinio – tai įvairūs papuošalai, ietigaliai. Restauruoti 3 dailės rinkinio eksponatai – paveikslai, 2 – buities ir etnografijos rinkinio eksponatai – mufta ir kelioninė skrynia.

Restauravimo darbai buvo atlikti LNDM Prano Gudyno restauravimo centre.

Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė.

PROJEKTAS-ccd7b04d2569eb6e0b402f51b5e58e25.jpg