Mokymai apie ekspozicijos kūrimo metodiką


2023 m. rugsėjo 5-6 dienomis Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejininkai dalyvavo Prienų krašto muziejaus rengtuose mokymuose „Kvalifikuotas muziejaus ekspozicijų ir parodų rengimas – žinios apie ekspozicijos koncepcijos principus, ekspozicijos kūrimo metodiką ir pristatymo visuomenei principus“, kuriuos vedė Vilius J. Lunevičius, UAB „Ekspozicijų sistemos“ direktorius.

Šie mokymai – Prienų krašto muziejaus projekto „Pietų Lietuvos muziejų specialistų kūrybinių, komunikacinių, kompetencijų tobulinimas“ renginys. Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba ir Prienų rajono savivaldybė. Remia UAB „Prienų prekyba“.