„Partizanų ltn. Kazimierui Pypliui-Mažyčiui – 100“

2023 m. gegužės 5 d. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje buvo atidaryta paroda „Partizanų ltn. Kazimierui Pypliui-Mažyčiui – 100“.

Renginio metu dalyviai vienas po kito pasakojo įdomias istorijas, iš kurių pamažu sudėliotas detalus Kazimiero Pyplio gyvenimo paveikslas.
Kovotojas už laisvę, vienas iš „Blynių baliaus“ operacijos organizatorių ir dalyvių, prasiveržęs per sovietų saugojamą valstybės sieną, užmezgęs ryšius su Lietuvos politiniais atstovais užsienyje, Vakarams skleidęs žinias apie pasipriešinimo kovą Lietuvoje ir sugrįžęs kovoti iki galo... Tik 26 metus gyvenusio partizano biografiją atidarymo metu išsamiai atskleidė istorikas Jonas Gustaitis, akcentavęs jauno kovotojo gebėjimą įveikti sudėtingiausias situacijas. Atsiminimais pasidalino K. Pyplio giminaičiai Antanas Juodis ir Rima Karpavičienė, kurie atmintyje išsaugojo girdėtas situacijas, liudijančias K. Pyplio žygius, vertus filmo scenarijaus.

Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus parengtą parodą pristatė muziejininkas Giedrius Bagdonas. Atskleidęs K. Pyplio žūties istoriją, muziejininkas akcentavo, jog dėl aukščiausio idealo – Laisvės – kovojantis žmogus yra nenugalimas, jis verčiau pasirenka mirtį, bet nevergauja.
Paroda džiaugėsi ir mintimis dalinosi susirinkę svečiai – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės apskrities filialo koordinatorius Rolandas Raibikis, LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas plk. ltn. Andrius Jacina, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis. Partizanų dainomis renginį praturtino folkloro ansamblis „Žibinyčia“.

Už bendradarbiavimą rengiant parodą dėkojame Prienų krašto muziejui, Lietuvos Ypatingajam archyvui, Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejui. Parodą finansavo Marijampolės savivaldybė. Renginį fotografavo Antanas Gudelevičius ir Romas Linionis.

Paroda veikė iki birželio 30 d.

345634930_6482682948443089_4402343631027016534_n-e13d0f87beb487e768fd2d2d2451f618.jpg