„XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir Lenkijos visuomeninis, kultūrinis kontekstas“

2021 m. rugsėjo-spalio mėnesiais Bulotų namuose vyko paskaitų ciklas „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir Lenkijos visuomeninis, kultūrinis kontekstas“.

Rugsėjo 20 d. žiūrovai klausėsi pranešimų apie žymias lietuvių ir lenkų rašytojas Žemaitę bei Mariją Konopnicką. Pranešėjos Magdalena Wołowska-Rusińska (Marijos Konopnickos muziejus, Lenkija) ir Valė Klesevičienė (Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus) atskleidė rašytojų kūrybos ir gyvenimo sąsajas bei drąsius sprendimus, nulėmusius abiejų šalių literatūrinio bei visuomeninio gyvenimo pokyčius.

3a-16d93f0ea671046103d9ecfb2857d6e2.JPG
3-a80585503770c24b233b4479bcfad947.jpg

Spalio 4 d. Eliza Ptaszynska (Suvalkų apskrities muziejus, Lenkija) skaitė paskaitą, kurios metu buvo apžvelgtas dailininko Stanislovo Bohušo Sestšencevičiaus gyvenimo kelias, įvykiai ir aplinkos, turėjusios didelės įtakos menininko kūrybai. Pranešėja analizavo įdomius menininko tapybos darbus, atspindinčius skirtingus kūrybos laikotarpius, savitų kūrybos bruožų raidą, vyraujančias temas, atkreipė dėmesį į netipiškas darbų kompozicijas ir spalvinius sprendimus.

Spalio 6 d. įvyko trečiasis paskaitų ciklo renginys: klausėmės įdomios prof. dr. Virginijos Jurėnienės paskaitos apie moters įvaizdžio formavimą viešoje erdvėje XX a. pradžioje. Lektorė išryškino tris ryškiausias moters įvaizdžių kategorijas: patelės, aukos ir lyderės. Įdomiai atskleidė įvairų garsių moterų įvaizdžius ir kas turėjo įtakos jų formavimuisi. Paskaita skatino susimąstyti, kaip pasikeitė moterų vaidmenys, lyginant XX a. pradžios ir šiandieninę visuomenę, kaip Lietuvos visuomenė mažais žingsniais modernėjo, o Lietuva ir lietuvės europėjo.

Dėkojame visiems, kurie su dideliu smalsumu klausėsi ir sėmėsi naujų žinių.

Paskaitos surengtos įgyvendinant projektą: „Jungties forma: Dailė ir Literatūra“, finansuojamą INTERREG V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos ir Marijampolės savivaldybės.