Renginys Politinių kalinių ir tremtinių metams


Čiuku čiuku čiuku… Skausmingai trinksi vagono ratai… Vis tolyn tolyn į Rytus. Ilgas lyg gyvatė traukinys, aklinai užkaltais langais, savo kelionę pradėjęs 1941 m. birželio 14 d., ją baigė 1953 m. rugsėjo 12 d. Šią dieną sukanka 70 metų, kai buvo įvykdytas paskutinis Lietuvos gyventojų trėmimas.

Minint šią sukaktį, kviečiame į renginį Politinių kalinių ir tremtinių metams paminėti:

Rugsėjo 12 d.

  • 16.00 val. Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus parodos „Mūsų, nei gimusių, nei mirusių, niekas neskaičiavo“ atidarymas J. Basanavičiaus aikštėje.
  • 17.00 val. Okupacijų ir Laisvės kovų muziejaus parodos „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ pristatymas Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus galerijoje „Saulėratis“ (Vytauto g. 29)

Parodoje „Mūsų, nei gimusių, nei mirusių, niekas neskaičiavo“ atskleidžiamas Lietuvos gyventojų beatodairiško naikinimo, nežaboto teroro laikotarpis, kai nepasotinamos Sibiro platumos pasiglemžė daugiau nei 50 tūkst. lietuvių gyvybių.

Tarp ištremtų – apie 50 tūkst. buvo vaikai iki 16 m. amžiaus. Alkani, basi, apskurę ir sergantys, jie, kaip ir suaugę, dirbo medienos kombinatuose, grūdų džiovyklose, kolchozų laukuose, gaudė žuvį Arktyje. Jie ieškojo išeities, kaip išgyventi, atremti skaudžiausius smūgius ir visada turėjo viltį, guodžiančią sunkią valandą, viltį grįžti į Tėvynę, kurios niekas negalėjo atimti.

Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus paroda parengta iš Kauno IX forto, Okupacijų ir laisvės kovų, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro rinkinių, Lietuvos centrinio valstybės, Lietuvos Ypatingojo, Algirdo Markūno ir Jono Gustaičio šeimos archyvų.

Parodos pristatymo metu prisiminimais dalinsis tremtiniai: buvusi „Sodžiaus“ muziejaus direktorė Leonarda Miknevičiūtė Jozonienė; tremtinės Vidutės Miknevičiūtės Burneikienės sūnus Raimundas Burneika; Leonardos Blažytės, pabėgusios iš tremties Tropinske įbrolis, tremtinys Jonas Gustaitis. Skambės Viktorijos Kajokaitės Klajoklės muzika ir dainos.

Okupacijų ir Laisvės kovų muziejaus paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“, sudaryta iš dvidešimties teminių stendų, nušviečia įvairius tremtinių kasdienybės aspektus – maitinimąsi, aprangą, tikėjimą, kartu išryškinant tremties ir kalinimo lageriuose skirtumus. Parodoje panaudota daug naujos vaizdinės medžiagos – slapta įamžintų trėmimo scenų, bažnyčioje uždarytų tremtinių fotografijos ir kt.

Parodą pristatys Okupacijų ir Laisvės kovų muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė. Folkloro ansamblis „Žibinyčia“ atliks tremtinių sukurtas ir tolimame, atšiauriame krašte dainuotas dainas.

Kviečiame pagerbti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių atminimą. Lauksime Jūsų parodų pristatymo renginiuose!

Renginius, skirtus tremtinių ir politinių kalinių metams, finansuoja Marijampolės savivaldybė