Komedijos „Amerika pirtyje“ repeticijos Grinių namuose

Atėjusius į edukacinį renginį pasitinka Kazio Griniaus žmona Joana Pavalkytė-Griniuvienė ir režisierius Pijus Grigaitis. Vaidybine forma perteikiama komedijos „Amerika pirtyje“ atsiradimo istorija, organizuojama repeticija. Edukacinės programos metu moksleiviai įtraukiami į spektaklio kūrimą: jiems išdalijami tekstai, personažai kartu su dalyviais paruošia spektaklio dekoracijas ir pasirinktinai suvaidina keletą scenų. Pasibaigus repeticijoms, ekskursijoje po muziejaus ekspoziciją papasakojami svarbiausi K. Griniaus biografijos faktai. 

01g-384628e3ea30551077a841800f8bf30d.jpg
Kaina

Priimamos grupės nuo 10 asmenų.
Kaina asmeniui – 5,00 Eur.
Lydintiems asmenims – nemokamai.

Trukmė

1,15 val.


Vieta

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
(Marijampolė Bažnyčios g. 23)


Registracija

Tel. 8 343 91362
El. paštu grinmuziejus@gmail.com