Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 Eil.  Nr.      Pareigybių
  grupė/pavadinimas 
  Darbuotojų
  (pareigybių)
  skaičius       
  2021 m.    2022 m. 
  3 ketvirčio 
 1.   Direktorius   1   2383         2628         
 2.   Direktoriaus
  pavaduotojas -
  vyriausiasis fondų
  saugotojas
  1   1656   1713
 3.   Specialistas   15,75   1319   1432
 4.   Kvalifikuotas
  darbuotojas
  3,25   877   928
 5.   Darbininkas   4,75   642   730