Marijampolės krašto juostos

Marijampolės kraštotyros muziejaus juostų rinkinio katalogas papildo informaciją apie tradicinę tekstilę. 
Muziejuje saugomos 357 juostos, datuojamos XIX a. pab. ir XX a. antrąja puse. Katalogas sudarytas senųjų juostų pagrindu. Spalvotos fotografijos atskleidžia senosios tekstilės grožį, o norintieji tyrinėti ornamentiką ir kompoziciją ras ornamentų brėžinius. 

Sudarytojai: Danutė Katkuvienė, Asta Vandytė, Zigmas Kalesinskas (2005).

Leidinio tiražas išparduotas.

224-d3c38b3e91aea584e797656c0a8e3549.jpg