„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“

2022 m. rugsėjo 2 dieną muziejaus „Saulėračio“ galerijoje pristatyta paroda, skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečiui.

Lankytojai joje galėjo išvysti 12 stendų, kuriuose pasakojama apie sovietų priespaudos laikotarpiu pradėto leisti pogrindinio leidinio gimimą, pasiaukojantį kunigų, vienuolių ir pasauliečių darbą, slaptą leidinio kelią į Vakarus, sklaidą Vakarų žiniasklaidoje ir vaidmenį kovoje už tikinčiųjų ir žmogaus teisių suvaržymus Sovietų Sąjungoje, KGB bandymus susidoroti su pogrindinio leidinio leidėjais ir platintojais.
Parodą parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, o pristatė – muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė.

Paroda veikė iki rugsėjo 10 d., o nuo rugsėjo 11 d. iki spalio 15 d. buvo perkelta į Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų, Vytauto g. 29, Marijampolė.

Organizatorius: Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus.

304836186_5404049079672418_388590265339902840_n-a61c5e70b514bec9794da1a11d5233b8.jpg