Romanas Krasninkevičius: gyvenimas – grafika

Romanas Krasninkevičius (1926-1996) – savamokslis Marijampolės menininkas, tačiau vienas iškiliausių lietuvių tautodailininkų-grafikų.
Lietuvos tautodailės istorijoje ryškų pėdsaką paliko jo išskirtiniai grafikos darbai.

Dailininkas apie savo kūrybą sakė: „Mano paveikslai – tai mano dienoraštis, pavaizduotas ne rašalu, o medžio raižiniuose“, todėl ne viename darbe išvysite ir patį kūrėją. Gyvenimiška patirtis, domėjimasis menu nepažeidė R. Krasninkevičiaus liaudiškos pasaulėjautos, ryšių su tradicijomis. Jis pirmasis XX a. II pusėje su didele menine jėga išplėtojo medžio raižinių išraiškos galimybes. Išskirtinis jo kūrybos bruožas – raižinių spalvinimas, kurio ėmėsi nuo 1964 m. Atspaustus raižinius spalvindavo dažniausiai guašu, bet papildydamas dažus įvairiais priedais.

Menininko palikimas itin turtingas technikomis ir žanrais bei tematika. Nuo piešinių, akvarelių iki didelio formato medžio raižinių ar mažyčių ekslibrių bei miniatiūrų. Muziejaus fonduose saugomas gausus autoriaus darbų palikimas  –  per 200 grafikos darbų.  Šioje virtualioje parodoje išvysite mažą dalelę R. Krasninkevičiaus kūrybinio palikimo.