Projektas „Jungties forma: dailė ir literatūra“ 

Nr. LT-PL-5R-389

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės Plėtros fondo, Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo per sieną programos. 
Projekto vykdytojas – Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus;
Projekto partneriai – Marijampolės savivaldybės administracija ir Suvalkų regiono muziejus.

Projekto tikslas – auginti turizmo potencialą regione atskleidžiant dviejų pasienio miestų (Marijampolės ir Suvalkų) kultūros paveldą XX a. pirmosios pusės kontekste. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus siekis projekte – advokatų Andriaus ir Aleksandros Bulotų namų įveiklinimas.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos šiuolaikiškos, interaktyvios ekspozicijos su audio gidu lankytojams; virtualus muziejaus turas lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis; sukurta internetinė muziejaus svetainė; įrengtos lankytojų aptarnavimo erdvės, darbuotojų darbo vietos; mansardoje įrengta edukacijoms, konferencijoms skirta erdvė, įsigyti baldai ir reikalinga įranga konferencijoms ir edukacinėms veikloms vykdyti. Taip pat bus sudarytos sąlygos neįgaliesiems patekti į mansardoje esančias patalpas – įrengtas keltuvas namo kieme, sutvarkytos prieigos ir įrengti pandusai mansardoje. Projekto metu vyks įvairūs kultūriniai renginiai: konferencijos, paskaitos, edukacinės programos, Suvalkų muziejaus paroda Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus „Saulėračio galerijoje“; bus parengtas turistinis maršrutas ir organizuojamos kitos veiklos.

Bendras projekto biudžetas – 473030,97 eurų, ES dalis – 402076,31 eurai.  Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui tenkanti bendro biudžeto dalis – 376549,80 Eur. Prie projekto įgyvendinimo lėšomis prisideda Marijampolės savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 02 01 – 2022 07 31, trukmė – 18 mėn.

Svarbiausios projekto naujienos: